+38 (067) 144-33-77

УГОДА КОРИСТУВАЧА

В цій угоді користувача терміни вживаються у наступному значенні:1.1. Центр усвідомленого бізнесу – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР УСВІДОМЛЕНОГО БІЗНЕСУ», зареєстроване і діюче відповідно до законодавства України (надалі – Центр).1.2. Гість – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент укладення Договору виповнилося 18 (вісімнадцять) років.1.3. Послуги – послуги із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування.1.4. Угода – ця Угода користувача.1.5. Засіб розміщення – засіб розміщення, який надається Гостю.1.6. Бронювання – резервування Засобу розміщення за Гостем на визначений період часу.1.7. Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Internet за посиланням:https://consciousbusiness.com.ua/
1.8. Платіжна система – юридична особа, що здійснює обробку та виконання платежів за допомогою банківських карток та має відповідну ліцензії Національного Банку України на виконання таких дій.1.9. Промокод – унікальний код, згенерований Центром, або на замовлення Центра, який надає Гостю знижку у визначеному Центром розмірі на Послуги.
2. Предмет Угоди та її загальні положення2.1. Центр надає, а Гість приймає та оплачує Послуги, що надаються Центром Гостю.2.2. Ця Угода є публічним договором, укладеним між Центром та Гостем та регулює відносини, що виникають між Центром та Гостем щодо надання Послуг.2.3. Ця Угода в її чинній редакції розміщується на Веб-сайті.2.4. Ця Угода є укладеною між Центром та Гостем одночасно із здійсненням Гостем Бронювання.2.5. Здійснюючи Бронювання, Гість підтверджує що він ознайомлений та повністю згодний з умовами цієї Угоди, Положенням про конфіденційність, Правилами проживання, приймає пропозицію на укладення Угоди та надає згоду на обробку його персональних даних.2.6. При укладенні Угоди Гість підтверджує що має належний обсяг прав для її укладення, законом або іншим нормативним актом, рішенням суду, чи будь-яким іншим чином не обмежений у праві укладати та виконувати Угоду.2.7. При укладенні Угоди Гість розуміє та погоджується, що Послуги надаються Центром виключно особам віком від 10 (десять) років.
3. Бронювання3.1. Для укладення Угоди, та отримання Послуг, Гість має здійснити Бронювання за допомогою Веб-сайту. Гість не може здійснити Бронювання не погодившись з Угодою, Положенням про конфіденційність та Правилами проживання.3.2. Під час Бронювання Гість зазначає свої:● ім’я та прізвище;● адресу електронної пошти;● номер телефону.3.3. Центр гарантує Гостю, що не буде використовувати надану Гостем при Бронюванні інформацію для будь-яких інших цілей, окрім як для надання Послуг та цілей, передбачених цією Угодою.3.4. Результатом здійснення Бронювання Гостя є резервування за Гостем Засобу розміщення на визначений період часу.3.5. Гість самостійно забезпечує збереження інформації, необхідної для доступу до власного Бронювання та всієї без виключення інформації, що міститься у ньому.3.6. Центр гарантує Гостю, що не буде вчиняти жодних дій щодо передачі інформації про Бронювання Гостя та інформації, що міститься у ньому, крім випадків та у обсягах, необхідних для надання такої інформації:● третім особам для забезпечення отримання Гостем Послуг;● на запит правоохоронних органів;● на запит органів судової влади;● в інших випадках, визначених законодавством України.3.7. Центр не несе відповідальності за наслідки втрати Гостем інформації або доступу до інформації про його Бронювання.
4. Вартість послуг та порядок оплати4.1. Центр надає Гостю Послуги на платній основі.4.2. Центр самостійно визначає вартість власних Послуг.4.3. Вартість Послуг Центру вказується на Веб-сайті.4.4. Вартість Послуг може відрізнятися залежно від Засобу розміщення, обраного Гостем.4.5. Вартість Послуг встановлюється в національній валюті України – гривні.4.6. Вартість Послуг може бути змінена Центром в односторонньому порядку до моменту здійснення оплати Гостем.4.7. Оплата Послуг може бути здійснена Гостем виключно у безготівковій формі.4.8. При оплаті Послуг у безготівковій формі, Гостя буде переадресовано на веб-сайт Платіжної системи, за допомогою якої буде здійснено прийом та перерахування коштів Гостя.4.9. Центр не має доступу та не здійснює збір, облік, використання та обробку інформації що має чи може мати пряме чи опосередковане відношення до банківських карток або іншої платіжної інформації Гостя.4.10. У випадку виникнення будь-яких питань чи проблем, пов’язаних з оплатою Послуг, Гість має адресувати такі питання, або вирішувати такі проблеми напряму із Платіжною системою.4.11. Центр має право не надавати Послуги Гостю, який не здійснив оплату Послуг.
Платіжні методи

Illustration

5. Промокоди5.1. Центр може надавати Гостю Промокоди.5.2. Для того, щоб скористатися Промокодом, Гість повинен ввести його у поле «У меня есть промокод» на Веб-сайті перед здійсненням оплати.5.3. Умови використання Промокодів:● Промокоди не можна копіювати, продавати, передавати або оприлюднювати.● Промокоди можуть бути визнані недійсними або скасовані Центром у будь-який час та з будь-яких підстав, або без таких підстав.● Промокоди не підлягають обміну чи поверненню.● Промокоди не відновлюються при їх втраті.● Промокод не обмінюється на грошові кошти чи будь-які інші блага.6. Відмова у наданні Послуг6.1. Центр має право відмовити Гостю у наданні Послуг (в тому числі анулювати бронювання Гостя) у наступних випадках:● Порушення Гостем умов цієї Угоди та Правил проживання.● Надання Гостем недостовірної інформації під час Бронювання.● Якщо дії Гостя призводять або можуть призвести до порушення прав Центру або прав третіх осіб.● Якщо дії Гостя призводять або можуть призвести до порушення чинного законодавства України.● Якщо дії Гостя призводять або можуть призвести до виникнення претензій з боку третіх осіб до Центру.7. Повернення коштів7.1. Гість має право відмовитись від отримання Послуг та зробити запит на повернення у випадках, визначених Угодою.7.2. Для оформлення запиту на повернення коштів, Гість має надати Центру наступну інформацію та документи:● Прізвище, ім’я та по-батькові;● Реєстраційний номер облікової картки платника податків;● Адресу реєстрації;● Номер банківського рахунку у форматі IBAN та номер банківської картки, з якої було здійснено оплату;● Скан-копію квитанції Платіжної системи, яка підтверджує оплату Послуг.7.3. У випадку отримання запиту на повернення коштів у строк, визначений цією Угодою, надання визначених цією Угодою інформації та документів, Центр повертає кошти Гостю протягом 30 (тридцяти) календарних днів із дня отримання такого запиту.7.4. Недотримання Гостем строку, визначеного цією Угодою та/або невиконання Гостем будь-якої із умов, визначених цією Угодою є підставою для відмови у поверненні йому коштів.
8. Правила бронювання8.1. Центр встановлює наступні правила заїзду та виїзду Гостя:Заїзд: з 18:00;Виїзд: до 16:00;8.2. Гість має право анулювати Бронювання за 7 (сім) календарних днів до дати заїзду без стягнення будь-якої плати.8.3. У випадку анулювання Бронювання Гостем менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати заїзду або у випадку не заїзду Гостя у визначену дату, Гість зобов’язаний оплатити повну вартість Послуг.
9. AS IS9.1. Послуги надаються Центром за принципом “як є”. Це означає, що Центр надає Послуги, а Гість отримує Послуги в тому виді, в якому вони можуть бути надані в даний час, відповідно до технічних, операційних та інших можливостей Центру і що Гість заздалегідь приймає Послуги з усіма недоліками, які проявилися одразу або можуть проявитися згодом.9.2. Гість на має права пред’являти будь-які претензії або вимоги до Центру у зв’язку з тим, Послуги не відповідають будь-яким очікуванням чи положенням, що не зазначені в цій Угоді, або що Веб-сайт, Платіжна система чи будь-які інші сторонні та/або суміжні сервіси та послуги можуть працювати з перебоями, ненадійно або з певними помилками.
10. Відповідальність10.1. Центр не несе відповідальність за:● Неможливість надання Послуг, з причин, що не залежать від Центру;● Дії будь-яких третіх осіб;● Будь-яку шкоду чи збитки, заподіяні не з вини Центру.10.2. Центр несе відповідальність за порушення умов надання Послуг.10.3. Гість несе відповідальність за:● Знищення чи пошкодження майна Центру;● Використання Засобу розміщення з порушенням умов цієї Угоди;● Порушення Правил проживання Центру.10.4. Центр не гарантує та не несе відповідальності за можливість чи неможливість здійснення розрахунку банківською карткою за допомогою Платіжної системи, за справність роботи Платіжної системи, за забезпечення збереження та безпеку інформації, що надається Платіжній системі Гостем для виконання платежу за допомогою банківської картки.10.5. Центр не несе відповідальності за будь-яку матеріальну чи моральну шкоду, будь-які прямі чи непрямі збитки, які були або могли бути заподіяні Гостю внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).10.6. Гість несе відповідальність за ризик випадкового знищення та/або випадкового пошкодження майна Центру у межах вартості такого майна, або у межах вартості відновлювального ремонту такого майна. Оплата вартості відновлювального ремонту або знищеного з вини Гостя майна має бути здійснена Гостем до моменту виїзду Гостя або протягом 1 (одного) банківського дня з дня отримання Гостем відповідної вимоги від Центру. У випадку нездійснення Гостем оплати вартості відновлювального ремонту або знищеного з вини Гостя майна у строк, передбачений цим пунктом, Гість додатково зобов’язаний сплатити Центру штраф у розмірі 10% вартості відновлювального ремонту або знищеного з вини Гостя майна за кожні 10 календарних днів прострочення.10.6. Незважаючи на будь-які положення, викладені в цій Угоді, Центр заявляє, а Гість приймає та погоджується, що будь-яка матеріальна відповідальність Центру буде обмежена розміром вартості Послуг, оплачених Гостем.
11. Збір та облік персональних даних11.1. Всі особливості, що прямо чи побічно пов’язані з обробкою та захистом персональних даних Гостя визначаються Положенням про конфіденційність, що розміщується на Веб-сайті.11.2. Здійснюючи Бронювання, Гість підтверджує що він ознайомлений та повністю згодний з Положенням про конфіденційність.12. Застосування законодавства12.1. До цієї Угоди та відносин Сторін, не врегульованих цією Угодою, застосовуються законодавство України та визнане в установленому порядку державою Україна міжнародне законодавство.
13. Внесення змін до цієї Угоди13.1. Центр має право в односторонньому порядку вносити зміни або доповнення до цієї Угоди, з повідомленням Гостя або без такого, а Гість приймає таке право Центру та надає свою безвідкличну згоду на внесення Центром таких змін та доповнень.13.2. Якщо Гість продовжує користуватися Послугами Центру це означає, що він беззаперечно приймає внесені Центром зміни або доповнення.13.3. Якщо Гість не приймає внесені Центром зміни або доповнення, він зобов’язаний оповістити про це Центр шляхом направлення письмового повідомлення на адресу Центру. У такому разі, Гість не отримує Послуги та має право на повернення коштів на умовах і в порядку, викладених цією Угодою.
14. Дійсність положень14.1. У випадку якщо положення цієї Угоди відрізняються від положень, викладених на Веб-сайті (в тому числі, але не виключно) та/або додаткових умов Послуг, що не зазначені в цій Угоді, але зазначені на Веб-сайті, застосовуються положення, викладені на Веб-Сайті.14.2. Якщо одне, або декілька положень цієї Угоди будуть визнані судом недійсними або нікчемними, всі інші положення зберігають юридичну силу.